ADOLYGIAD : GAI TOMS Bethel

I esbonio’r adolygiadau cryno isod, fy mwriad oedd i drydar adolygiad o bob trac; fel mae’n digwydd (yn rhannol oherwydd yr eira a’r gofal plant ddaeth i fy sylw yn sgìl hynny) doedd hynny ddim yn bosib bob tro ond mae’n cadw’n pethau’n gynil ta beth.

Tan yn ddiweddar, roeddwn i’n trosglwyddo pob cryno ddisg i’r iPod sy’n gofyn am adolygiad hyd at 5 seren; defnyddiaf yr un dechneg yma felly.

PP

(Pedr Pan)

Gai Toms 001

Adolygiad :

Bethel gan Gai Toms * * * *

Mae’r eira mawr wedi bod gyda ni yng Nghymru yn ddiweddar, ac felly gan taw yn y car dwi’n dueddol o wrando i gryno ddisgiau erbyn hyn. Am y rheswm hynny, nid ydw i wedi gallu gwrando ar y CD “Bethel Newydd” gymaint â garwn i, gan fod yna ganeuon hudol a deniadol arni.

A dim un yn fwy hudol na :

Cân y Dewis * * * * *

Cryno adolygiad : Manteision peidio darllen nodiadau’r clawr cyn gwrando ar CD newy @gaitoms : cael syndod o gael clywed llais #Mered ar y trac 1af #5Star

Cylchoedd * * *

Song about #Circles by @gaitoms on #Bethel ; was that ever a #Coldplay title?

Seren * * * *

“Er dy fod ti’n tipyn iau na fi, dwi’n dy ddilyn…” Geiriau trac @gaitoms #Seren yn gofiadwy

[ ac yn wir, y geiriau cywir yw “Er mod i’n dipyn hŷn na thi, ti yw’r Seren sy’n arwain y ffordd” ! Ddrwg gen i Gai!!]

Tân yn y sgwâr * * * *

Rydw i’n dipyn o edmygwr o nofelau Islwyn Ffowc Elis, yn wir ei waith ef cadwodd fy Nghymraeg pan buais yn astudio ar ochr draw Clawdd Offa, a dwi’n eitha sicr fod Gai wedi darllen tipyn o’i waith hefyd; yr un lleoliadau, cymeriadau ac ebychiadau sydd yma.
Gitâr llwgr yn codi’r gân o’r cyffredin. Go dda wan Gai! Er taw Blake Richardson gyfranodd y sŵn hynny yn ôl siaced yr albwm dwbl hwn.

Adar o’r unlliw * * * * *

Mae’n rhaid rhoi clod i Lauren Humphreys. Asa Bentham a Kaz Bentham am eu cyfraniad i “Adar…” …llawer gwell na thrydar! Dwi’n tybio taw llais Lauren sy’n creu y harmoni pur sy’n f’atgoffa o waith gorau Gram Parsons ac Emmilou Harri.

Y bonws * * * * *

Johnny Cash, Bob Dylan, Gai Toms. Ysblennydd. Baled go iawn yn yr hen ystyr; stori ar ffurf cân a ‘dawn y cyfarwydd’ Gai yn dod i’r amlwg yn wych. Rhaid iddi gael pob gwrandawiad teg gennych cyn gynted.

Un * * *

Na, nid Weller sydd ar y gitâr… “Ond pwy ydw i i bregethu?…Oes na fodd oes ‘na obaith i ni fod fel Un?” Ill dau/ U2 / Billy Bragg dim problem felly. #Seren Cynfal yn harmonio y tro hwn.

Ar y Moelwyn * * * *

Ie, dwi’n mwynhau y fath yma o beth. Pryd drodd siarad dros gerddoriaeth yn ‘rap’ dwedwch? Louis Jordan, Chuck Berry, Robbie Robertson, Andy Sumners o’r Police, Gai Toms , Mim Twm Llai gynt.

Hud o Hyd * * *

“Long Way Down” oedd enw’r gân gan (angen tô bach fan yna!) Del Amitri adolygais i’r Mancunion yng nghanol y nawdegau. Dydw i ddim mor hyderus fod Gai wedi clywed y gân yna ag ydw i ei fod wedi darllen Islwyn Elis, Ffowc o gyd-ddigwyddiad fod y patrwm y cords yn weddol debyg de, ond er imi ddarllen Ffowc o ffws am honiadau fod yr Ods wedi bod yn gor-benthyg o alawon di-Gymraeg, sai’n credu mae dyna sydd wedi digwydd fan hyn. Jaunty sing-a-long-a-Gai-fun.

Bethel * * * *

Mae’r gân sy’n dwyn yr un enw a’r albym dwbl yn siŵr o gario bach fwy o bwysigrwydd a naws fwy didwyll iddi; a dim ond nawr dwi ‘di ysgrifennu’r frawddeg lletchwith hynny dwi’n cofio taw darn offerynnol bert yw hi. Petai Jimmy Page yn cyhoeddi yfory, byddai’n deg dethol uchaf lawrlwythiadau dros y byd.

Un o fy hoff albyms ydy “Exile…” gan Rolling Stones, felly clod oedd y trydar isod :

Petai #Keef yn Gog? Ac yn lan! @gaitoms yn atgoffa duw y goedwig o #ExileOnBethelSt fan hyn fan draw!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s