Cor Meibion Toronto : adolygiad

Adolygiad:  Cor Meibion Toronto
Llygaid estron

Weithiau mond trwy llygaid estron y mai modd gwir adnabod eich cynefin, a’ch caneuon chi’ch hunain.

Ar noson hyfryd o haf, 16ain Gorffennaf eleni es i wylio Cor Meibion Toronto yn perfformio ar wahoddiad Cor Meibion Pendyrus yng nghapel Soar, Pontygwaith yn y Rhondda Fach.  Rhaid cyfaddef, roeddwn ond yn mynd gan fod f’ewyrth Peter o Ontario yn aelod llawn o’r cor a’m ewyrth Michael, bellach o Sweden yn aelod gwadd.  Nid oeddwn yn disgwyl noson o arbennig.  Cefais fy siomi ar y ochr orau.

Cafwyd noson o gerddoriaeth amrywiol.  Alawon traddodiadol o Ganada; clasuron gospel ac ambell i addasiad o gan bop.  Ond braf dweud mai sylfaen y gyngerdd oedd yr hen emynau o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Yn ol yr hanesydd rhyngwladol Norman Davies mae’r emynau hyn ymlith prif trysorau diwylliannol Ewrop.  Ac o glywed cor o dramorwyr yn anwylo ac yn ymhyfrydu ynddynt cefais fy narbwyllo o hyn yn llwyr.  Ac am y rheswm hwn yn bennaf oll:  mae pedwar o bob pump o aelodau’r cor heb unrhyw dras Cymreig o gwbl!

Y mae gwylio estroniaid yn canu’r hen emynau ac arddeliad ac ynganu perffaith yn brofiad hyfryd.  Rhoddodd imi ryw gip olwg o rhyw arallfyd rhyfeddol lle’r Gymraeg sy’n tra-arglwyddiaethu’n ddiwylliannol.  Daw tyrrau o bobl yma i efelychu ein diwylliant a’i mawrygu.  Nid Cymru Fydd, yn gymaint a’r Ddaear Fydd.

Gwelwyd unawdwyr o safon uchel iawn yn canu ambell rhan.  Ac i goroni’r cyfan, William Woloschuk, dyn ifanc talentog a dras Iwcrainaidd oedd yn arwain y cor.  Yntau wedi derbyn addysg cerddorol clasurol yn Canada, Kyiv a’r Kunstuniversität yn Graz ac yn ymhyfrydu yng nghweithiau anghydffurfiaeth Cymraeg.

Wedi’r sioe aethom draw i Glwb Anwleidyddol yn Stryd Dolgwylim a chael croeso cynnes yno.  Cafwyd diolchiadau i’r wyr Toronto a gan Faer y Bwrdeistref Sirol, y Cyngh. Ann Crimmings o Aberdar.  A dyma ail sioc y noson.  Wrth gyflwyno’r Prif Dinesydd dyma cynrychiolydd Cor Pendyrus yn dweud nifer o bethau gwrth-fenwywaidd ‘doniol’ amdani.  Prin oedd yr ymateb.  “Mi fyddai fy merched yn ei flingo fe,” dywedodd fy yncl Michael o Sweden.  Weithiau mond trwy llygaid estron y mai modd gwir adnabod eich cynefin, y gorau, a’r gwaethaf.

July 16, 2013
Location: Soar Independent Chapel Pontygwaith, sponsored by Pendyrus MVC

One response to “Cor Meibion Toronto : adolygiad

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s